TRACKLIST | TUSFILES HOST
01. Knoung Besdoung Bong Oun Nov Lek Pon Marn (Rotha) | Download
02. Mouy Tol Soun (Zono) | Download
03. Min Yum Muk Bong Oy Bong Anit (Boprek) | Download
04. Mnus Bek Knea Joub Knea Vinh Ban Te (Zono) | Download
05. Leu Somleng Besdoung Oun Te (Rotha) | Download
06. Knoung Louk Nis Bong Srolanh Tae Oun (Zono) | Download
07. Banh Chhob Chit Srolanh Bong Min Ban (Boprek) | Download
08. Yerng Bek Knea Hey Kom Romkhan Oun (Rotha) | Download
09. Tver Yang Na Songsa Srolanh Mit Khnhom (Zono) | Download
10. Khnhom Kmean Neak Tmey Te Ke Keu Neak Jas (Boprek) | Download

Download Full Album:

 
Top