ចំណងជើងបទចម្រៀង៖
01. សង្សារខ្ញុំប្រពន្ធគេ -កែវ វាសនា >> Download
02. គ្មានថ្ងៃអូនបានធ្វើជាប្រពន្ធបងទេ - សុខ ពិសី >> Download
03. ហេតុអ្វី Call មកអូនតែពេលស្រវឹង - សុខ ពិសី >> Download
04. យកលេសស្រវឹងដើម្បី Call ទៅអូន - កែវ វាសនា >> Download
05. មច្ចុរាជផ្តាច់ស្នេហ៏ - អ៊ីណូ >> Download
06. ភ្ញាក់ពីគេងនឹកដល់អូន មុនគេ - កែវ វាសនា >> Download
07. ចង់រៀបការ - សុខ ពិសី >> Download
08. ស្រលាញ់ខ្លាំងប៉ុណ្ណា ទើបអូនមិនក្បត់ - កែវ វាសនា>> Download
09. យំមួយលានដង - អ៊ីណូ >> Download
10. សុខៗសង្សារ Call មកសុំបែក - សុខ ពិសី >> Download 
Top